ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศักยภาพอาวุธไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พ.อ.ผศ.ดร. ทวิวัชร วีระแกล้ว
คำสำคัญ ศักยภาพอาวุธไทย;อาเซียน
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทยได้พ¬ัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้แสดงการสาธิตจรวดหลายลำกล้อง ที่ถือเป็นผลงานต่อยอดจากรุ่นเดิม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=qkvshHInmcY
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ศักยภาพอาวุธไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.