ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปูทางให้สมุนไพรในการแพทย์แผนปัจจุบัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์
คำสำคัญ ปูทางให้สมุนไพร;การแพทย์แผนปัจจุบัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เมื่อตำรับยาสมุนไพรไทยจับมือกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ผลที่ได้คือ องค์ความรู้ด้านสมุนไพรของไทยมีความน่าเชือถือและสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภ¬าพมากยิ่งขึ้น แต่การเป็นคนกลางในการนำกระบวนการทางวิทยา¬ศาสตร์มาช่วยอธิบายภูมิปัญญา แบบไทย ๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และเธอคนนี้สามารถทำได้ แม้จะต้องใช้เวลาในการทำงานวิจัย ลองผิดลองถูกมาถึง 8 ปี มาชมผลงานของ เดือน ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ ที่จะทำให้เราได้เห็นว่าภูมิปัญญา แบบโบราณและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=dYjbx6-i4ek
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปูทางให้สมุนไพรในการแพทย์แผนปัจจุบัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง