ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บ้านสบายเพื่อยายตา พัฒนาคุณภาพชีวิต รับมือสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เทศบาลถอนสมอ อำเภอท่าข้าง จังหวัดสิงห์สิงห์บุรี
คำสำคัญ บ้านสบายเพื่อยายตา;พัฒนาคุณภาพชีวิต;สังคมผู้สูงอายุ
หน่วยงาน เทศบาลถอนสมอ อำเภอท่าข้าง จังหวัดสิงห์สิงห์บุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย จำนวนผู้สูงอายุของสังคมไทย นับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ไม่กี่ปีข้างหน้าไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เทศบาลถอนสมอ อำเภอท่าข้าง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีจำนวนผู้สูงอายุอันดับต้น ๆ ทั้งยังประสบปัญหายากจน และที่อยู่อาศัยไม่มีคุณภาพ ทางการเคหะแห่งชาติจึงให้ความช่วยเหลือ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Lk9Nrkp3ni8
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


บ้านสบายเพื่อยายตา พัฒนาคุณภาพชีวิต รับมือสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง