ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโบราณคดีใต้น้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น้ำอ้อย แจ่มจิตต์
คำสำคัญ อาเซียน;แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน;โบราณคดีใต้น้ำ
หน่วยงาน ไทยบันเทิง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำงานโบราณคดีใต้น้ำในกลุ่มประเทศอาเซียนมีมานานแล้ว แต่ที่ขาดคือความพร้อม ทั้งเครื่องมือและบุคคลากร หลายปีมานี้ไทยเราเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ สำรวจกู้แหล่งโบราณคดีใต้น้ำ สร้างความก้าวหน้าร่วมกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Oo8HmVAc0lU
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโบราณคดีใต้น้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง