การทำสบู่ว่านหางจระเข้

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การทำสบู่ว่านหางจระเข้
เจ้าของผลงาน :  นายคริษฐ์ ศรีศิลปอุดม
เจ้าของผลงานร่วม :   นายเอกชัย พนมทิพย์, นางสาวจุฑาภรณ์ จันทร์ขำ, นางสาวสุภัทรา เมธาพิพัฒน์สุข
คำสำคัญ :   การทำสบู่, ว่านหางจระเข้
หน่วยงาน :  โรงเรียนเบญจราชรังสฤษฎิ์
คำอธิบาย :  การทำสบู่ว่านหางจระเข้จากกลีเซอรีนธรรมชาติ อุปกรร์ในการทำสบู่คือ หม้อ มีดและเขียง ว่านหางจระเข้ น้ำผึ้ง แม่พิมพ์ ทัพพี กลีเซอรีน อุปกรณ์ครบแล้วก็นำไปทำมีขั้นตอนคือ 1. หั่นกลีเซอรีนให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ 2. นำกลีเซอรีนใส่หม้อ แล้วนำไปตั้งไฟอ่อน รอให้ละลายจนหมดโดยไม่ต้องคน 3. ใส่ว่านหางจระเข้ 4. ใส่สมุนไพรอื่น ๆ ที่ต้องการลงไป 5. กวนส่วนผสมให้เข้ากัน 6. ปิดไฟ แล้วนำสบู่ที่ได้เทลงในแม่พิมพ์ 7. ตั้งทิ้งไว้ 45 นาที จนกว่าสบู่จะแข็งตัว แล้วแกะออกจากแม่พิมพ์
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=ONnJ1fM0hZQ
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
การทำสบู่ว่านหางจระเข้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708