ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพาะพันธุ์กล้วยไม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ระพี สาคริก
คำสำคัญ กล้วยไม้;การเพาะพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การเพาะพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีการในห้องปฏิบัติการ มี 2 วิธีคือ 1.การเพาะเมล็ด และ 2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยไม้(ORCHIDS)เป็นไม้ดอกที่มี 2เพศในดอกเดียวกัน แต่การเพาะพันธุ์ด้วยเมล็ดต้องอาศัยแรงคนและแมลงเป็นตัวนำในการเพาะเมล็ด ด้วยการผสมเกสรตัวผู้กับรังไข่เกสรตัวเมียจนเกิดเป็นฝักอ่อน/ฝักแก่ จึงนำฝักกล้วยไม้ไปฆ่าเชื้อและนำไปขยายพันธุ์จนได้เป็นต้นกล้า สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำด้วยการขิบเนื้อเยื่อจาโคนอ่อนของกล้วยไม้ จากนั้นนำเนื้อเยื่อส่วยที่มีตาไปใส่ขวดแล้วเลี้ยงด้วยสารอาหารจนเกิดเป็นต้นกล้าจึงนำไปขยายพันธุ์ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=UPG-NSCFzNw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพาะพันธุ์กล้วยไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง