ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง East Water ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายประทีป เอ่งฉ้วน
คำสำคัญ โรงงานอุตสาหกรรม;สิ่งแวดล้อมจากโรงงาน
หน่วยงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย นับตั่งแต่ประกาศใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก ก็กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่โดยใช้ชื่อว่า Eastern Seaboard พื้นที่บริเวณ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี จนถึงเขตเทศบาลเมืองระยอง มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 123,750 ไร่ เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และเพิ่มอีก3 พื้นที่คือ มาบตาพุด จ.ระยอง แหลมฉบัง จ.ชลบุรี และเมืองชุมชนบริเวณใกล้เคียง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


East Water ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง