ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง 20ปี มลพิษอุตสาหกรรมไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ
คำสำคัญ มลพิษอุตสาหกรรมไทย;มลพิษ
หน่วยงาน มูลนิธิบูรณะนิเวศ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เป็นเวลา20ปีเต็ม นับจากปี พ.ศ.2535 ที่ประเทศไทยมีการปรับปรุงกฏหมายและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและจัดการมลพิษรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ขณะเดียวกันการขยายการลงทุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการพัฒนาดังกล่าวกลับพบว่าชุมชนในห­ลายพื้นที่ ต้องเผชิญกับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม จนกลายเป็นปมขัดแย้งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


20ปี มลพิษอุตสาหกรรมไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง