ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุตสาหกรรมรถยนต์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ อุตสาหกรรมรถยนต์;อุตสาหกรรม;รถยนต์
หน่วยงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2557 ต้องเกิดความผันผวนอย่างมากเพราะอานิสงส์จากโครงการรถคันแรกได้สิ้นสุดลง เศรษฐกิจชลอตัว ปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ทำให้ประชาชนใน กทม. ไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอย แต่สำหรับคนในต่างจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบทางการเมืองจะเป็นแรงส่งสำคัญที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวดีขึ้น เพราะส่วนมากผู้จำหน่ายและโรงงานผลิตรถยนต์จะอยู่ในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง