ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เยื่อไม้ยูคาลิปตัสสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท เอสซีจี
คำสำคัญ ยูคาลิปตัส;อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หน่วยงาน บริษัท เอสซีจี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย จากแนวคิดนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าการใช้ประ­โยชน์เยื่อในอุตสาหกรรมต่างๆนอกเหนือจากกา­รทำกระดาษ ทำให้เอสซีจี เปเปอร์พัฒนากระบวนการผลิต Dissolving Pulp มาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นการนำเส้นใยธรรมชาติมาใช้ในการผลิตผ้า ทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสเนื้อผ้าเบาสบาย ระบายอากาศได้ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เยื่อไม้ยูคาลิปตัสสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง