"การปลูกขนุนบนลานหิน" สร้างรายได้

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  "การปลูกขนุนบนลานหิน" สร้างรายได้
เจ้าของผลงาน :  นคร มหาชน
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การปลูกขนุน, ลานหิน
หน่วยงาน :  จังหวัดนครราชสีมา
คำอธิบาย :  "การปลูกขนุนบนลานหิน" ส่งออกเมืองจีนได้ราคาผลละ 100 - 140 บาท แม้ว่าที่ดินส่วนมากจะเป็นหิน และดินก็เปรี้ยวแต่ก็ปรับปรุงดิน จนปลูกขนุนได้ พร้อมคำแแนะนำให้ปลูกขนุน 700 ต้น หรือ 20 ไร่ เพื่อดึงดูดแม่ค้ามารับซื้อ และเติบโตถึงตลาดส่งออก ด้วยเงินลงทุนค่า กิ่งพันธุ์และระบบน้ำประม¬าณ 6 หมื่นบาท ชมเทคนิคการดูแลให้ขนุนอายุ 3 ปี เก็บผลผลิตได้ 2 รุ่น/ปี และทำอย่างไรไม่ให้ผลผลิตชนกับ ผลไม้ภาคตะวันออก ขนุนเป็นพืชที่ติดผลง่าย ดูแลง่าย ใช้แรงงานน้อยให้ผลกำไรในปีที่ 3 รุ่นละ 1.5 แสนบาท ด้วยเงินลงทุนค่าปุ๋ย+แรงงาน รายปีที่ 6 หมื่นบาท พร้อมแนะนำเทคนิคการผลิตขนุนให้ได้ผลละ 10 ก.ก.ขึ้นไป มีเนื้อมาก ตามที่ตลาดจีนต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=mbsYaKs73Is
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
"การปลูกขนุนบนลานหิน" สร้างรายได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710