ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมโพธ โยติง
คำสำคัญ การเลี้ยงไก่ไข่;เสริมไอโอดีน
หน่วยงาน จังหวัดกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย กศน.อำเภอปางศิลาทอง ได้ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ที่บ้านไผ่ยาวสามัคคี ต.โพธิ์ทอง ซึ่งแปลกกว่าที่อื่น ๆ คือ การเสริมไอโอดีนในการ¬เลี้ยงไก่ผลที่ได้คือ ไข่ไก่มีสารไอโอดีนซึ่งเป็นประโยชน์กับ ผู้บริโภค สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่นำหัวอาหาร รำ มาผสมกับ หยวกกล้วยแล้วให้ไก่กิน และการจัดจำหน่ายก็ได้ราคาดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=85teAhpZlG4
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • สัตว์เลี้ยง
Creative Commons License


การเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง