ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตมะกรูด เชิงการค้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี
คำสำคัญ การผลิต;มะกรูด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ลักษณะการปลูกมะกรูดก็จะต้องขึ้นเป็นลูกฟูกถ้าเป็นที่ดอน ถ้าเป็นสภาพพื้นที่ลุ่มก็อยู่ในสภาพที่ยกร่องอยู่แล้ว ดินก็จะมีอินทรีย์วัตถุสูงซึ่งเราสามารถปรุงแต่งหรือเพิ่มให้ได้แต่ต้องระบายน้ำได้ จากที่เกษตรกรปลูกกันโดยทั่วไปมักจะอยากได้ทั้งใบและตัวผลด้วย ทำให้ปลูกกันอยู่ในช่วงระยะประมาณ 4 เมตร ซึ่งถ้าปลูกในระยะ 4 x 4 เมตร ก็จะได้เพียงไร่ละ 100 ต้น ทำให้ผลผลิตไม่ดีและได้ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากสรีระของการเจริญเติบโตของการผลิตใบและผลจะสวนทางกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=GGirCRO2Zkk
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


การผลิตมะกรูด เชิงการค้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง