ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รายงานการพบมะเดื่อหว้าเล็ก (Ficus beipeiensis) ครั้งแรกในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวัฒนา ตันมิ่ง
คำสำคัญ Ficus;Biodiversity;Thailand
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย พืชสกุลมะเดื่อ (Ficus) มีความหลากหลายสูงมาก ทั่วโลกมีมากกว่า 750 ชนิด ประเทศไทย ในประเทศไทยมีรายงานพืชสกุลนี้จำนวน 108 ชนิด จากการสำรวจความหลากหลายพืชสกุลมะเดื่อในภาคเหนือ ได้พบมะเดื่อหว้าเล็ก (Ficus beipeiensis) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พืชชนิดนี้เดิมเคยมีรายงานการพบเฉพาะในประเทศจีน การค้นพบช่วยเพิ่มข้อมูลความหลากหลายของพืชสกุลนี้ในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.qsbg.or.th/bot/journal/showarticle_en.aspx?type=article&id=233
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง