ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย บ้านเขาพระ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฮาหรุน บิลลาเต๊ะ
คำสำคัญ ศูนย์สมุนไพร;เภสัชกรรมไทย;บ้านเขาพระ
หน่วยงาน ศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย บ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย บ้านเขาพระ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็นหนึ่งในโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองในพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาศาตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า โดยมีภาคีเครือข่าย ได้แก่ นักวิชาการจากคณะแพทย์แผนไทย และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมออกแบบแปลงเพาะปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับชุมชน และตรวจสอบโลหะหนัก รวมทั้งสารเคมีตกค้างในดิน เพื่อทำให้แปลงปลูกพืชสมุนไพรได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามตำรับยาไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=BeBxkHVK5jA
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย บ้านเขาพระ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง