ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การหกล้มในผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงแสน
คำสำคัญ การหกล้ม;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การหกล้มเป็นภัยใกล้ตัว มักจะเกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุ อาจเกิดจากอาการหน้ามืด เป็นลม ขาอ่อนแรง และจากการสะดุดเกี่ยวดึง การเลือนไหล ทำให้ร่างการกระแทกกับพื้นหรือสิ่งของต่าง ๆ อาจได้รั้บการกระทบกระเทือนต่อสมอง กระดูกหัก โดยเฉพาะกระดูกในบริเวณข้อสะโพก และข้อมือ อาจนำไปสู่การเสียชีวิต เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ก่อให้เกิดภาวะการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และที่สำคัญโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนระหว่างป่วย เช่น การเป็นแผลกดทับ หรือโรคอื่น ๆ ตามมาได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=hx_PLznyPxw
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การหกล้มในผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง