ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพจากพืช 4 ชนิด แก่นตะวัน ถั่วลิสง มข.60 ข้าวโพดม่วง และฟักข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.อารันต์ พัฒโนทัย
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สนั่น จอกลอย , ดร.กมล เลิศรัตน์ , ดร.พัชริน ส่งศรี , ดร.พลัง สุริหาร
คำสำคัญ อาหารเพื่อสุขภาพ;พืชที่มีโภชนาการสูง
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลียนจากชีวิตชนบทแป็นสังคมเมือง ทำให้การบริโภคอาหารเปลี่ยนไปด้วยทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดอุดตั้น เป็นต้น งานวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากทุนศาสตราจารย์ดีเด่นและมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จึงเกิดขึ้นจากทีมนักวิจัยจาก มข. มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น แก่นตะวัน ข้าวโพดม่วง ถั่วลิสง มข.60 และฟักข้าว มาแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยการศึกษาถึงสารอาหารที่มีประโยชน์ในพืชผลทั้ง 4 ชนิด ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้งานวิจัยด้านการเกษตรและด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน ทำให้สร้างรายได้แก่เกษตรกรและเกิดอาหารสุขภาพที่สามารถลดความ เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=uLPY-DvB4GM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


อาหารเพื่อสุขภาพจากพืช 4 ชนิด แก่นตะวัน ถั่วลิสง มข.60 ข้าวโพดม่วง และฟักข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง