ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แขนกลเจาะเนื้อร้าย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ
คำสำคัญ แขนหุ่นยนต์;มะเร็งเต้านม;วิศวกรรมชีวการแพทย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการ¬แพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แขนหุ่นยนต์ มีลักษณะสีขาวนวลที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยแพทย์ในการผ่าตัดชิ้นเนื้อร้ายในเต้านม มีลักษณะซอท์ฟและขนาดเล็กลงกว่าเครื่องกลชนิดอื่นๆ ทำให้เหมาะกับห้องผ่าตัดและยังระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย แขนกลเจาะเนื้อร้ายเป็นนวตกรรมใหม่ทีสร้างขึ้นเพื่อช่วยแพทย์ในการการรักษาคนไข้ มะเร็งเต้านม ประกอบด้วยแขนกลและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จอภาพ 3 มิติ ทำให้การรักษาสะดวก ง่ายและแม่นยำ ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมการแพทย์
  • วิศวกรรมทางการแพทย์
Creative Commons License


แขนกลเจาะเนื้อร้าย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง