ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานของอาคาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
คำสำคัญ ไฟฟ้าอัจฉริยะ;การจัดการพลังงานในอาคาร
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เป็นโครงการวิจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานในตัวอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบที่ประสานการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดมิเตอร์อัจฉริยะ ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมขนาดเล็ก เป็นแหล่งจ่ายเสริมจากพลังงานทดแ อีกทั้งยังสร้างแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารที่ติดตั้งระบบบริหารจัดการใช้พลังงานได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Creative Commons License


โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานของอาคาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง