ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศในบ่อดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรุณา เมืองหมุด
คำสำคัญ การเลี้ยง;ปลานวลจันทร์เทศ;ในบ่อดิน
หน่วยงาน กรมประมง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปลานวลจันทร์เทศเป็นปลาที่มีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมแถบแคว้นอัสสัมของประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และพม่า เป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำ และเป็นปลาที่ได้รับคัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมสำหรับเลี้ยงในบ่อ, หนอง, บึง ไม่แพร่พันธุ์เองในบ่อเลี้ยงและบางครั้งอาจแพร่พันธุ์เองในอ่างเก็บน้ำ และถ้าหากมีสภาพและภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=58PpMfLYYoc
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศในบ่อดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง