ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้สื่อท่อประกอบการสอน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โรงเรียนพุทธยาศรม
คำสำคัญ สื่อท่อ;การสอน
หน่วยงาน โรงเรียนพุทธยาศรม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เรื่อง การนับและเปรียบเทียบจำนวน (คณิตศาสตร์) โดยใช้สื่อท่อแบ่งลูกปิงปองเป็นเครื่องมือสร้าง โจทย์ ประกอบกับสื่ออื่นๆ เช่น ตัวเลขและกระดานแม่เหล็ก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=CV-VTmCuDY0
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • วิชาการสอน
Creative Commons License


การใช้สื่อท่อประกอบการสอน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง