การใช้สมาร์ตโฟนอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การใช้สมาร์ตโฟนอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
เจ้าของผลงาน :  รัฐภัทร อ่อนน้อม
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สมาร์ตโฟน, Infographic
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำอธิบาย :  เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมของการใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไปจนเกิดอาการติด โดยมีการแสดงค่าสถิติ ผลกระทบจากการใช้สมาร์ตโฟนมากเกินไป พร้อมแนะนำวิธีแก้ไขและลดการใช้สมาร์ทโฟน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=GObocWIlN08
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 
Creative Commons License
การใช้สมาร์ตโฟนอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710