ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง BIOGANG ภูมิปัญญาการห้ามเลือดโดยใช้สมุนไพร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวพัชราภา สุริยะวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวปฎิมากร สมบูรณ์ , นางสาวชลธิชา ห้าแสน , นางสาววนิดา จงงามวิไล
คำสำคัญ BIOGANG;ภูมิปัญญาการห้ามเลือด;สมุนไพร
หน่วยงาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในอดีตยังไม่มีการนำเอายาปฏิชีวนะมาใช้ในการรักษาโรคดังนั้นพืชสมุนไพรจึงมีความสำคัญมีคุณค่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำภูมิปัญญาทางการแพทย์โดยการใช้สมุนไพรในการรักษาโดยคณะผู้จัดทำได้จัดทำออกมาในรูปแบบเจลห้ามเลือดจากใบสาบเสือ ใบสาบเสือมีฤทธิ์ในการห้ามเลือด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5TGTTgOpj50
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


BIOGANG ภูมิปัญญาการห้ามเลือดโดยใช้สมุนไพร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.