บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง
เจ้าของผลงาน :  รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บีตาแคโรทีน, มะม่วง
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คำอธิบาย :  การหาผลของสภาวะการแช่เ­ยือกแข็งของกระบวนการทำแห้งเยือกแข็งต่อปร­ิมาณบีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=IMC8u2RSFlo
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710