ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ"
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.วัชรพล ชยประเสริฐ
คำสำคัญ น้ำมันสบู่ดำ;พลังงานทดแทน
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย บู่ดำเป็นพืชที่มีศักยภาพในการแปรรูปให้เ­ป็นพลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดีครับ เมล็ดของสบู่ดำสามารถนำมาสกัด เพื่อให้ได้น้ำมันที่สามารถนำมาใช้ทดแทนน้­ำมันดีเซลได้ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซลกับน้ำมันส­บู่ดำ จะเห็นได้ว่าน้ำมันสบู่ดำมีค่าความร้อน และค่าซีเทนนัมเบอร์ ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลเพียงเล็กน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=EG3j5871L44
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


"การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.