"การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ"

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ"
เจ้าของผลงาน :  อ.วัชรพล ชยประเสริฐ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   น้ำมันสบู่ดำ, พลังงานทดแทน
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คำอธิบาย :  บู่ดำเป็นพืชที่มีศักยภาพในการแปรรูปให้เ­ป็นพลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดีครับ เมล็ดของสบู่ดำสามารถนำมาสกัด เพื่อให้ได้น้ำมันที่สามารถนำมาใช้ทดแทนน้­ำมันดีเซลได้ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซลกับน้ำมันส­บู่ดำ จะเห็นได้ว่าน้ำมันสบู่ดำมีค่าความร้อน และค่าซีเทนนัมเบอร์ ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลเพียงเล็กน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=EG3j5871L44
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
"การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710