ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเทคนิครามานสเปกโตรสโคปีเพื่อการจำแนกเอกลักษณ์ของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ปทุมธานี 1
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
คำสำคัญ FT-Raman , Silver mirror
หน่วยงาน น.ส.ศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย Silver mirror จะมีลักษณะเป็นสารสีเทาอมเหลืองเคลือบอยู่บนผิวกระจกทั้ง 2 ด้าน เป็นเทคนิคที่พัฒนาต่อจากการทำ silver colloid ชิ้น Silver mirror มีความสามารถในการตรึงสารทั้งของเหลวและแก๊ส อีกทั้งช่วยขยายสัญญาณ FT- Raman เมื่อสารที่ใช้มีความเข้มข้นต่ำ จะทำให้สัญญาณที่ได้มีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังใช้สารที่มีปริมาณน้อยด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาเทคนิครามานสเปกโตรสโคปีเพื่อการจำแนกเอกลักษณ์ของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ปทุมธานี 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง