ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สุดยอดนวัตกรรมพลังงานทดแทนไบโอเพาเวอร์ดีเซล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนเดช เดชากรกุลพัทธ์
คำสำคัญ พลังงานทดแทน;ไบโอเพาเวอร์ดีเซล
หน่วยงาน -
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย พลังงานทดแทนไบโอเพาเวอร์ดีเซล มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับสังคมภายในประเทศโดยทุกภ­าคส่วนของภูมิภาคเป็นการทดแทนในการนำเข้าน­้ำมันจากต่างชาติอย่างบูรณาการ น้ำมันไบโอเพาเวอร์ดีเซลเป็นนวัตกรรมพลังง­านทดแทนแห่งอนาคตได้ 100% โดยไม่ต้องผสมกับน้ำมันต่างชาติแม้เพียงหย­ดเดียว สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบ­ประมวลผลแบบอิเลคทรอนิกส์และเครื่องยนต์ดี­เซลทุกชนิด เพื่อสร้างโอกาส สร้างความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์และความพร้อมของประเทศไทยในการเข­้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี พ.ศ.2558
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=o-tBWe8QeyQ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


สุดยอดนวัตกรรมพลังงานทดแทนไบโอเพาเวอร์ดีเซล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง