ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มหัศจรรย์ผลไม้ไทย ให้สารเมลาโทนิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส
คำสำคัญ สารเมลาโทนิน;ประโยชน์ของผลไม้
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สารเมลาโทนิน(metatonin)เป็นฮอร์โมนหนึ่งที่ควบคุมกลไกการทำงานของร่างกาย รวมทั้งเป็นสารที่มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเกิดมะเร็งด้วย สารเมลาโทนินพบได้ใน 6 ผลไม้ไทย ได้แก่ ส้ม กล้วย มะม่วง สับปะรด หมากเม่า และมะละกอ โดยเฉพาะกล้วยซึ่งให้สารเมลาโทนินที่สูงมาก ศึกษาและทดลองให้เมลาโทนิน (melatonin) เป็นยาเสริมแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยเคมีบำบัด พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับเมลาโทนิน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และได้รับผลข้างเคียงจากยาน้อยลง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5220045
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


มหัศจรรย์ผลไม้ไทย ให้สารเมลาโทนิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง