ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไฟฟ้าจากหยดน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมพร กีรติยุทธ ปิยพจน์ เป็นสุขเหลือ
คำสำคัญ พลังงานน้ำ
หน่วยงาน สำนักวิปัสสนาเกล็ดดาว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หลายคนพยายามใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างพลังงานใช้เองได้ แต่วันนี้ที่สำนักวิปัสสนาเกล็ดดาว จังหวัดภูเก็ต ผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยใช้พลังงานจากน้ำหยด น้ำที่ได้สามารถนำมาอาบ ดื่มกินได้ แล้วยังนำความรู้เรื่องพลังงานไปแบ่งปันความรู้ให้ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง สามารถนำความรู้มาผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=6CSqAXaBcu4
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ไฟฟ้าจากหยดน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง