ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คนหินซ้อนผลิตแก๊สใช้เอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประจักษ์ ต้นเกตุ เจ็น ต้นเกตุ
คำสำคัญ แก๊สชีวภาพ
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน ต.หินซ้อน จ.สระบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย นายเจ็น และนายประจักษ์ ต้นเกตุ สองพี่น้องอาสาสมัครพลังงานชุมชน เรียนรู้อบรมทักษะความสามารถด้านการบริหารจัดการพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการและศักยภาพในชุมชน ซึ่งบ้านหนองงิ้วผา ม.6 ต.หินซ้อน มีความโดดเด่นด้านการเลี้ยงสัตว์มีฟาร์มหมูที่สามารถนำมาทำแก๊สชีวภาพ มีเศษวัสดุทางการเกษตรสามารถนำมาเผาถ่านเป็นพลังงานทดแทน LPG และมีวัตถุดิบที่สามารถนำผลิตเตาซุปเปอร์อั่งโล่ จากความช่างสังเกตนำไปสู่การลงมือทำ ทำให้วันนี้ครอบครัวต้นเกตุ สามารถผลิตแก๊สใช้เองมาหลายปี และยังคิดค้นนวัตกรรมจนกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.หินซ้อน จ.สระบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2gk6xPeKom8&hd=1
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


คนหินซ้อนผลิตแก๊สใช้เอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง