ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ก๊าซชีวภาพเคลื่อนย้ายได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.ชัยกรณ์ วงศ์ชมภู
คำสำคัญ ก๊าซชีวภาพ
หน่วยงาน โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย อ.ชัยกรณ์ และนักศึกษาจากโรงเรียนลำปางเทคโนโลยี (แลมป์เทค) ได้นำความรู้เรื่องการกำจัดของเสียให้เป็นก๊าซชีวภาพให้ชาวบ้าน โดยก๊าซชีวภาพแบบเคลื่อนย้ายตัวนี้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 500 ลิตรต่อวัน จากเศษอาหารที่เหลือทิ้งและมูลสัตว์ นอกจากนี้ โครงการนี้ได้ถูกต่อยอดโดยนายสวัสดิ์ บุญเต็ม ที่คิดประดิษฐ์บ่อผลิตก๊าซชีวภาพแบบสุ่มไก่ซึ่งก๊าซที่ได้ช่วยทดแทนก๊าซหุงต้มทำให้ประหยัดค่าก๊าซได้มาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=J9B-w8Tm9HE
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ก๊าซชีวภาพเคลื่อนย้ายได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง