ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ สำหรับข้าวหุงสุก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปกรณ์ เหลืองมาลาวัฒน์
คำสำคัญ ข้าวนึ่ง;การอบแห้ง;ข้าวหุงสุก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การทดลองศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งด้วยวิธีการต่างๆ 4 วิธีดังนี้ 1) อบแห้งด้วยอากาศร้อน 2) อบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อน 3) อบแห้งโดยใช้อากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟาเรดไกล และ 4) ปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟาเรด โดยพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก สี การหดตัว เนื้อสัมผัส การคืนตัว พบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้งร่วมกับการแผ่รังสีอินฟาเรดไกล (วิธีที่ 3) จะทำให้ข้าวมีการหดตัว การคืนตัว และเนื้อสัมผัส มีความแตกต่างกับการอบแห้งโดยอาศัยลมร้อน (วิธีที่1) หรือปั๊มความร้อนเพียงอย่างเดียว (วิธีที่2) และผลจากการทดสอบเนื้อสัมผัสพบว่า เนื้อสัมผัสของข้าวที่ผ่านกรรมวิธีอบแห้งมีค่าน้อยกว่าข้าวหุงสุกใหม่โดยเฉพาะ ค่าความแข็ง และความเหนียว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rgj.trf.or.th/abstract/th/PHD47K0003-Pakorn.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ สำหรับข้าวหุงสุก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง