ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เชื้อเพลิงอัดเม็ด พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
คำสำคัญ เชื้อเพลิงอัดเม็ด;พลังงานทดแทน
หน่วยงาน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เศษไม้ เศษวัสดุเหลือทางการเกษตร ที่มักจะถูกเผาทิ้ง ทำให้เกิดมลพิษในอากาศ แต่เรามีทางออกในการนำวัสดุเหล่านั้นมาสร้­างมูลค่า และยังช่วยแก้วิกฤตด้านพลังงานได้อีกด้วย ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คิดค้นนำใบไม้แห้งที่เกลื่อนทั่วมหาวิท­ยาลัย และเศษไม้ เศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ประสบความสำเ­ร็จ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=R-unUAatlzI
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เชื้อเพลิงอัดเม็ด พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง