ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิธีการผลิตน้ำเชื้อปลาเผาะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมร พรชื่นชูวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม อรรณพ อิ่มศิลป์ , สมบัติ สิงห์สี
คำสำคัญ ปลาสวายโมง;ปลาสวาย;น้ำเชื้อปลาเผาะ;ปลาเผาะ
หน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาโมง (ปลาเผาะ) โดยวิธีแช่แข็ง เนื่องจากปลาโมงมีช่วงเจริญพันธุ์ไม่ตรงกันคือ เพศผู้จะเจริญพันธุ์ในเดือน มี.ค.-เม.ย. ขณะที่เพศเมียจะเจริญพันธุ์ในเดือนพ.ค. ดังนั้นการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาโดยวิธีแช่แข็งน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง งานวิจัยศึกษาสาร extender และ cryoprotectant และหาวิธีลดอุณหภูมิที่เหมาะสมในการแช่แข็งเพื่อนำไปผสมกับแม่พันธุ์ปลาสวายต่อไป งานวิจัยอีกชิ้นคือ ประดิษฐ์ปลาลูกผสมโดยใช้น้ำเชื้อปลาโมงแช่แข็งผสมกับไข่ปลาสวายซึ่งมีความดกกว่าปลาโมง 6 เท่า ลูกผสมที่ได้ ปลาสวายโมงจะได้ข้อดีจากพ่อ (ปลาโมง) คือ มีเนื้อสีขาว ซึ่งเป็นต้องการของตลาด สรุปได้ว่า การใช้น้ำเชื้อแช่แข็งมีผลการปฏิสนธิหรือผลการผสมติดไม่มีความแตกต่างจากการใช้น้ำเชื้อสด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/3410/2/SUT+3-303-50-24-12.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วิธีการผลิตน้ำเชื้อปลาเผาะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง