ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพการเข้าทำลายของจุลินทรีย์ต่อแมลงหวี่ขาวในสภาพโรงเรือน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ
คำสำคัญ จุลินทรีย์;แมลงหวี่ขาว;ไส้เดือนฝอย;Steinernema siamkayai
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การทดสอบประสิทธิภาพการเข้าทำลายของจุลินทรีย์ต่อแมลงหวี่ขาวในสภาพโรงเรือน พบว่ากรรมวิธีใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema siamkayai สามารถทำให้แมลงหวี่ขาวต่อต้นลดลงใน 5 สัปดาห์ จาก 30.6±12.9 เหลือเพียง 10.5±10.5 ตัว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การทดสอบประสิทธิภาพการเข้าทำลายของจุลินทรีย์ต่อแมลงหวี่ขาวในสภาพโรงเรือน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง