ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เพราะความฝันไม่มีวันพิการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิเวชดุสิต และ BDMS
คำสำคัญ เพราะความฝัน;ไม่มีวันพิการ
หน่วยงาน มูลนิธิเวชดุสิต และ BDMS
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เพื่อสร้างกระแสความเข้าใจต่อสิทธิของคนพิการ อันเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเมิดสิทธิมาอย่างยาวนาน องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ ปี 2524 เป็น "ปีคนพิการสากล"
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=PQ066k-sM4k
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


เพราะความฝันไม่มีวันพิการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง