ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.วิสิฐ กิจสมพร
คำสำคัญ สถานีวิจัยดอยปุย
หน่วยงาน สถานีวิจัยดอยปุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สถานีวิจัยดอยปุยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บนเทือกเขาดอยปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีภาระกิจหลักคือการวิจัยและพัฒนาพืชเมืองหนาว กาแฟ และพืชสมุนไพรบางชนิด มีภาระกิจรองคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร เช่น การเที่ยวชมสวนสตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ พลับ และดอกคาลล่าลิลลี่ ลูกปัดออสเตรเลีย ฯลฯ เป็นต้น ยังมีโครงการสมัคร “ผู้ดูแลต้นพลับเพื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต” โดยรับสมัครจากเกษตรกร/นักท่องเที่ยวทั่วไป ช่วงเวลาที่ดีของการไปเที่ยวสถานีวิจัยดอยปุยคือช่วงปลายเดือนต.ค.-ต้นมี. ของทุกปี
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง