ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขยายพันธุ์ทุเรียนหลงลับแล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสิงห์ จามูล
คำสำคัญ หลงลับแล;ขยายพันธุ์ทุเรียน
หน่วยงาน สวนทุเรียนใน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ทุเรียนเป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เมืองลับแลมีผลไม้ทีมีชื่อเสียงคือทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแล เป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้ชาวสวนและเกษตรกร ทำให้การขยายพันธุ์ทุเรียนด้วยการทาบกิ่งหรือเสียบยอด โดยเริ่มจากการคัดยอดทุเรียนที่ได้จากต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว ไม่แก่จัดและอ่อนจัด มีตาข้างๆพร้อมที่จะแตกตาใหม่ จากนั้นก็นำไปติดตากับต้นตอที่เตรียมไว้ เมื่อเสียบยอดทุเรียนเส็จแล้วนำพลาสติกมาคลุมทิ้งไว้ 15 วันโดยไม่ต้องรดน้ำ ต้นกล้าก็จะเจริญเติบโต พร้อมที่จะนำไปแปลงเพาะปลูกได้ เป็นการต่อยอดงานวิจัยจากภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


การขยายพันธุ์ทุเรียนหลงลับแล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง