ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทุเรียนสายพันธุ์ใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ทรงพล สมศรี
คำสำคัญ ทุเรียนสายพันธุ์ใหม่;ขยายพันธุ์ทุเรียน
หน่วยงาน สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ประเทศไทยเป็นแหล่งทุเรียน 500-600 สายพันธ์เป็นสายพันธุ์พื้นเมือง มีแค่ 45- 60 สายพันธุ์ที่เป็นทุเรียนพันธุ์การค้จึงทำการทดลองพันธุ์ลูกผสมระหว่างหมอนทอง กับก้านยาว ทำให้ได้ทุเรียนพันธุ์พรีเมี่ยม ทั้งรสชาติ สีสัน และกลิ่น ตอบสนองความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ (ประเทศศจีนและประเทศทางยุโรป) นอกจากนี้ยังมีการนำกิ่งพันธุ์ทุเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์นำเกสรที่ได้มาผสมกับทุเรียนพันธุ์ทางการค้าของไทย เช่นพันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุม จนได้ลูกทุเรียนรุ่นแรก ทำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตลาดทุเรียนไปยังตลาดใหม่ ๆ ทางยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง