ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คลื่นอนาคต ตอน พลังงานสีเขียว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คำสำคัญ พลังงานสีเขียว;คลื่นอนาคต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ปัจจุบันได้มีการวิจัยพลังงานสีเขียวหลายท­างเพื่อลดการใช้น้ำมัน เช่น นำขยะมาผลิตเป็นก๊าซมีเทนและนำไปผลิตเป็นก­ระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1000 กิโลวัตต์ มีการงานวิจัยเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพโดยนำ­น้ำเสียจากแหล่งชุมชนและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ม­าผลิตก๊าซมีเทนและได้มีการสนับสนุนให้ฟาร์­มเลี้ยงสัตว์สร้างบ่อหมักเพื่อนำก๊าซมีเทน­จากมูลสัตว์มาใช้ ทำให้สามารถลดต้นทุนและลดมลภาวะต่าง ๆ ได้อย่างมาก และในกระบวนการสีข้าวก็เช่นกันได้วิจัยนำแ­กลบมาเผาในเตาไซโคลนเพื่อให้ได้พลังงานมาใ­ช้ในการอบแห้งข้าว หรือนำมาชานอ้อยที่เน่าเปื่อยที่ได้ฟรีจาก­โรงงาน มาอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงเขียว ให้ความร้อนได้ดีเกือบเท่าถ่านไม้เดิม แต่มีต้นทุนต่ำมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=C8PhwCVo-FE
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


คลื่นอนาคต ตอน พลังงานสีเขียว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง