ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กินปลอดภัยกับวิจัยแปรรูปซูริมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คำสำคัญ ซูริมิ;เนื้อปลาบด;ปลาทะเล
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ซูริมิเป็นอาหารทะเลจำพวกเนื้อปลาบดแปรรูป ส่วนมากคนจะนิยมทานซูริมิที่ทำมาจากปลาเนื้อขาวเท่านั้น แต่พอปลาเนื้อขาวหายาก ผู้ผลิตจึงอยากจะทำซูริมิจากปลาเนื้อดำแทน แต่ซูริมิจากปลาเนื้อดำไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ อาจารย์สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการศึกษาวิจัยการปรับปรุงคุณภาพการแปรรูปซูริมิ จึงทำให้ไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลเนื้อสีใดก็สามารถทำซูริมิได้อย่างมาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัย สร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการและชาวประมงอย่างมากมาย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


กินปลอดภัยกับวิจัยแปรรูปซูริมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.