ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ซอฟต์แวร์แปลงภาษามือเป็นเสียงพูด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จุฑาพิมพ์ พงศฉัตรมณี
คำสำคัญ ซอฟต์แวร์;ภาษามือ;เสียงพูด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์อัจฉริยะแปลงภาษามือเป็นเสียงพูดมีหลักการทำงานคือมีกล้องจับสัญญาณมือผ่านกล้องที่เรียกว่าคีเนียสโดยกล้องสามารถจับโคลงกระดูกที่มีอินฟาเรสและสามารถจับความลึกได้แล้วโปรแกรมจะแปลงเอาไปเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วแปลงออกมาเป็นเสียงและโปรแกรมนี้สามารถแปลงเสียงพูดให้เป็นภาษามือผ่านภาพการ์ตูนแอนติเมชั่นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=zNvOd37u3sc
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ซอฟต์แวร์แปลงภาษามือเป็นเสียงพูด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง