ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตรวจหัวใจฉบับมือถือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัมปนาท เลิศวุฒิอังกูร
เจ้าของผลงานร่วม กฤษณชัย เทียนสุขา , มะห์ดี สาแม
คำสำคัญ หัวใจ;มือถือ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สร้างเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ทำงานร่วมกับ application บน smartphone ผลงานที่พัฒนาเครื่องมือแพทย์ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย และสะดวกในการใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-uV_mNvZbFo
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Creative Commons License


ตรวจหัวใจฉบับมือถือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง