ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิด และป้องกันกระสุน Level 2 ติดแขน ขา หัวเข่าและใต้เข็มขัด
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Prototype of shrapnel armor plate and defense level 2 amor, attached to arms, legs, knees and under the belt
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริกาญจนา ทองมี
เจ้าของผลงานร่วม พันเอก พรชัย คล้ายยา
คำสำคัญ แผ่นเกราะ;พีอี สเปคตร้า;ผ้าเคฟลาร์;ป้องกันกระสุนระดับ 2
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ มุ่งหวังในการพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ติด แขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทหาร และตำรวจ ได้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับไว้ใช้ป้องกันตัวในยามที่ต้องออกลาดตระเวนหรือปฏิบัติหน้าที่ อุปกรณ์ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (National Instituted of Justise) หรือเรียกย่อว่า มาตรฐาน NIJ เวอร์ชัน 0101.04 แล้ว ซึ่งผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน อีกทั้งมีน้ำหนักเบาและเมื่อผู้ที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่สวมใส่ก็ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว เพราะมีสายรัด รวมทั้งมีตัวล็อคสายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ใช้ได้อย่างปลอดภัย เพราะมีความกระชับ ไม่หลุดในขณะเคลื่อนที่ เมื่อผู้ใช้งานทำการลาดตระเวนในระยะทางไกล ๆ ก็ไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของน้ำหนักด้วย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง