ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
คำสำคัญ เทคโนโลยี;การวิเคราะห์;ภาพถ่าย
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เทคโนโลยีการวิเคาระห์ภาพถ่าย เหมาะสำหรับพื้นที่การเพาะปลูกที่มีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการสำรวจ และการเข้าถึงพื้นที่ได้อยาก ซึ่งเทคนิคการตรวจวัดพืช เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืช ตามหลักของการเกษตรแม่นยำ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ii2aYM1KKI4
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพถ่าย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง