ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยหอย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สาธิต โกวิทวที
คำสำคัญ หอยกาบน้ำจืด
หน่วยงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จพระยา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย จากการศึกษานิเวศวิทยาของหอยกาบน้ำจืดพบว่า การเลี้ยงหอยกาบน้ำจืดในระยะตัวอ่อนโกลคิเดียมีความเหมาะสมเพราะเป็นระยะที่ฝาหอยยังเปิดอยู่ การติดเชื้อ การเจริญเติบโตยังช้าอยู่ การทดลองในห้องปฏิบัติการโดยใช้น้ำระบบปิดเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้คงที่ ควบคุมสภาวะแวดล้อมทุกอย่าง หอยจะแข็งแรง มีความสะอาด พร้อมจะนำไปเลี้ยงระยะที่ 3 ในถังขนาดใหญ่โดยใช้แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเตรียมสู่การเลี้ยงในแหล่งธรรมชาติ ระยะเวลาเจริญเติบโตประมาณ 1-3 ปีก่อนที่จะได้หอยมุกที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ตัวอ่อนรอดชีวิตถึง 98-100%
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nia.or.th/download/presentation/20070124b_document01.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง