ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง จุดเริ่มของการจัดการน้ำ เขาเขียว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณพล อนุตตรังกูร
เจ้าของผลงานร่วม มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
คำสำคัญ การจัดการน้ำ;เขาเขียว
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงพอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หมู่บ้านเขาเขียว ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ำของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หมู่บ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ และการเข้าออกต้องผ่านเขตอำเภอแม่เปิน ของจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น จากสภาพของหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณติดเขาสูง ซึ่งเป็นเขตเงาฝน ทำให้หมู่บ้านนี้มีปริมาณน้ำฝนน้อยจนเป็นสภาพป่าที่แห้งแล้ง ฤดูน้ำแล้งไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการวางแผนการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในชุมชนเพื่อทำให้หมู่บ้านเขาเขียว มีปริมาณน้ำที่พอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ไหลตลอดทุกฤดูกาล และมีคุณภาพน้ำที่ดีต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=GiWco9yWmYM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


จุดเริ่มของการจัดการน้ำ เขาเขียว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง