ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารคดีปราชญ์แห่งน้ำ "โครงการในพระราชดำริ น้ำดีไล่น้ำเสีย"
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง การประปานครหลวง
คำสำคัญ โครงการพระราชดำริ;น้ำดีไล่น้ำเสีย\
หน่วยงาน การประปานครหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย น้ำในแม่น้ำลำคลองที่ใสสะอาดในปัจจุบัน เปรียบได้ดั่งน้ำพระหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกิดจากความห่วงใยพสกนิกรในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดโครงการ “น้ำดีไล่น้ำเสีย” โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียใช้หลักการธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก มาช่วยในการบรรเทาน้ำเน่าเสีย โดยการใช้น้ำที่มีคุณภาพดีจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจากแหล่งน้ำภายนอก ช่วยผลักดันน้ำเน่าเสียจากคลองต่าง ๆ ออกไป ช่วยให้น้ำเน่าเสียมีสภาพที่เจือจางลง โดยที่น้ำสามารถไหลเวียนไปตามลำคลองได้ตลอด และชักพาสิ่งโสโครกไปได้มาก เป็นวิธีการช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสียในคลองต่าง ๆ ตอนช่วงฤดูแล้งได้อย่างดี แนวพระราชดำรินี้ช่วยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงและเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย ประหยัดพลังงาน ส่งผลให้แม่น้ำลำคลองในกรุงเทพมหานครใสสะอาดมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=MtrRpgy5VMk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สารคดีปราชญ์แห่งน้ำ "โครงการในพระราชดำริ น้ำดีไล่น้ำเสีย" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง