ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารคดีงานวิจัย เรื่อง การจัดการน้ำด้วยกระบวนการวิจัยท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์ประสานงานวิจัยพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต , มูลนิธิสื่อสร้างสุข
คำสำคัญ การจัดการน้ำ;กระบวนการวิจัยท้องถิ่น
หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หากมีการจัดการรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีแล้ว จะสามารถช่วยลดปัญหาความแห้งแล้งได้มาก การพัฒนาน้ำโดยชุมชนเพื่อการวิจัยท้องถิ่นใน จ.อุบลราชธานี มีจุดเริ่มต้นจากศูนย์ประสานงานท้องถิ่น มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานมหาวิทยาลัยใน จ.อุบลราชธานี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีการจัดการการเรียนรู้กับชุมชน เริ่มต้นแต่พัฒนาโจทย์ จัดตั้งทีม เตรียมคน ชี้แจงกับชุมชน ออกแบบเครื่องมือ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ สร้างแผนทดลอง นำแผนไปปฏิบัติการ จนถึงสรุปผลทั้งเชิงกระบวนการและเนื้อหา ทำให้เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบ มีการแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน แก้ปัญหาภัยแล้ง แก้จน แก้เจ็บ ชุมชนมีส่วนร่วม มีนักวิจัยช่วยกลั่นกรองข้อมูลในการดำเนินงานแต่ละชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=dkq8ubSidsc
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สารคดีงานวิจัย เรื่อง การจัดการน้ำด้วยกระบวนการวิจัยท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง