ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : คลังความรู้พันธุกรรมพืชไทย (47)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ คลังความรู้
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การดำเนินงานของ อพ.สธ. จากการสำรวจและศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศไทย ทำให้เกิดความรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณค่ามากมาย ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชสวนจิตรลดาได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้ด้านพันธุกรรมพืชของไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเปิดอาคารธนาคารข้อมูลพันธุกรรมพืช ในวันพืชมงคล พ.ศ.2537 และได้เสด็จเยี่ยมหอพันธุ์ไม้ กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2537
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XI-mA3H1IMM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง